Regulamin
Właścicielem sklepu internetowego jest firma
Artdruk DanielPieczka
ul. Komierowska 15
85-552 Bydgoszcz
NIP – 876-218-17-02

nr rachunk bankowego : 35 1090 1896 0000 0001 5003 6017

1. Jako producent obsługujemy tylko firmy (sklepy detaliczne, hurtowne)
2. Zamówienia w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem serwisu internetowego: www.artdruk.net.pl

3. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.


4.Warunkiem realizacji zamówienia jest:

- założenie konta klienta,
- prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym
- uregulowanie należności przy pomocy jednego z dostępnych w serwisie sposobów płatności.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Za zamówiony towar można zapłacić przelewem bankowym  lub otrzymać przesyłkę za pobraniem.
W przypadku wybrania przelewu towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na konto Artdruk.

Firma Artdruk realizuje dostawy za pomocą  firmy kurierskiej DPD lub Inpost. Wysyłki realizowane są codziennie od poniedziałku do piątku.

9.Koszty przesyłek i czas realizacji

- zamówienie powyżej 300zł
koszt przesyłki GRATIS (kurier DPD)

zamówienie do 300 zł
kurier DPD (24 h)
- 14 zł (płatność przelewem)
- 15 zł (płatność przy odbiorze)

10.Koszt wysyłki doliczany jest do zamówienia i podany w wysłanym potwierdzeniu zamówienia.

11.Podstawą gwarancji i zwrotu towaru jest posiadanie dowodu zakupu produktów.

12. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na na przetwarzanie przez firmę Artdruk danych osobowych klienta wyłącznie w celu wysłania zamówionego towaru na wskazany adres.

13.W przypadku produktów objętych akcją promocyjną lub wyprzedażą, realizacja zamówień na te produkty odbywa się według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania puli produktów objętych tą formą sprzedaży, lub też odwołania akcji promocyjnej lub wyprzedaży przez sklep internetowy.
14.W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
15. Złożenie zamówienia w Artdruk oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
16. Produkty mogą się nieco różnić od zdjęć zamieszczonych w internecie.

17.polityka prywatności:

1       Sprzedający jest Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w ramach złożonego zamówienia.

2       Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3       Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedającemu zgłaszany jest przez Sprzedającego Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4       Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedającemu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

5       Każdy kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6       Sprzedający zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającemu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7       Sprzedający chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

8       Sprzedający przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

18.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO TOWARÓW

1       Sprzedający odpowiada wobec Klienta (będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksy Cywilnego) z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.

2       Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a       złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.

b       Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.

c       żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3       Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.

4       Reklamacje należy kierować na następujący adres magazynów Sprzedającego: Artdruk Joanna Pieczka, ul. Komierowska 15, 85-552 Bydgoszcz. Sprzedający rozpatrzy je w ciągu 14 dni.

5       W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedający.